Home » Historische fragmenten » Sjaarloos

Sjaarloos

Toen ik zo een 15 jaar geleden de huwelijksakte van IJsbrandt Gerritsz. van den Boom en Adriaantje Verschoor tegenkwam zag ik achter haar naam staan dat ze geboren was in Charlois. Ik dacht gelijk aan een Franse plaats vanwege de schrijfwijze. Achteraf ontdekte ik dat het een deelgemeente van Rotterdam is en in vroegere tijden een zelfstandige gemeente. De Rotterdammers spreken het niet op z’n Frans uit maar zeggen Sjaarloos.

In 1458 wordt het gebied “De Reijerwaard” waar Charlois in ligt door Filips van Bourgondië aan zijn zoon Karel de Stoute geschonken. Op 14 april 1462 geeft Karel de Stoute weer het bestuur in handen van Matteys de Buyser, IJsbrand Uyt ten Hage, Arend van der Woude en Anthony Michelsz. van Eversdijck en geeft hen toestemming de grond te bedijken. In dezelfde acte bepaalt hij dat de ingedijkte grond “voortaen heten sal ’t land van Charollais”. Deze naam is waarschijnlijk afkomstig van de graafschap Charolais in Frankrijk dat ook in het bezit van Karel de Stoute was.

Via de lijn van Adriana Verschoor komen we uit bij Jacop van Scoer die Waardsman was van de hierboven genoemde polder Reijerswaard. Meerdere mannen binnen de families Verschoor en Pors hielden zich bezig met Heemraad en Waterschap en hadden daarnaast functies als Schepen of Schout. Niet voor niets komt er in het wapen van de familie Verschoor een waterrad voor.

Zegel uit 1543 met daarin het wapen van Verschoor

De Oude kerk in Charlois neemt een belangrijke plaats in bij mijn voorouders. De kerk werd gewijd aan de heilige St. Clemens. Dat gegeven vinden we terug in de voornamen die aan de kinderen van mijn voorouders werden gegeven:

  • Clement Dircksz verschoor
  • Clement Leendertsz Pors
  • Pleuntje Clements Pors
  • Leendert Clementsz Verschoor
  • Clement Leendertsz Verschoor

Aert Eeuwoutszoon Verschoor was kerkmeester  van 1597 t/m 1599, zijn zoon Schepen van Charlois is betrokken bij een groot besluit over de kerk. In het begin van de 17de eeuw was de kerk blijkbaar zo vervallen dat er door de schepenen werd besloten tot een grote verbouwing. In de gevel van de kerk werd na de verbouwing een plaat geplaatst waarop de wapens van de betrokken schepenen.
Waaronder die van de met mijn familie verbonden families Verschoor en Pors.

Gevelsteen Oude Kerk

De laatste naam Pors komt in de familielijn door het huwelijk van Dirk Aarts Verschoor en Pleuntje Clements Pors.
Over het heraldische wapen dat de familie Pors gebruikt valt ook nog wat te vermelden.

Gebruikelijk in die dagen, zeker bij een “boerenwapen” als dat van de Porsen, was het aangeven van “de boedel” in het wapen, met andere woorden, het daarin tot uitdrukking brengen van bezit of beroep. Zo zouden de schapen bijvoorbeeld kunnen duiden op de pacht van het recht op de tiendlammeren of wellicht op het in eigendom hebben van bezomerdijkte gorzen (bomen) waarop het vee (schapen) werd geweid. De tiendlammeren behoorden – net als de overige tienden – oorspronkelijk aan de kerk, die tegen betaling van een jaarlijks bedrag dit recht overdeed aan de Grafelijkheid, die het op haar beurt weer verpachtte aan particulieren, bijvoorbeeld de boeren ter plaatse. Zelfs is het mogelijk dat het wapen PORS, zoals wij dat nu kennen uit 1660, door de Porsen via erfenis of huwelijk is verkregen, net zoals dat bij Wuyster het geval was. Maar zeker is dat niet. Het kan evengoed een oorspronkelijk wapen zijn, dat altijd door de Porsen is gevoerd. Oud is het wapen in ieder geval.

Familiewapen Pors

Al met al hebben de families Verschoor en Pors veel betekend voor Charlois. Zoveel dat er nu zelfs een Verschoorstraat is in de huidige deelgemeente van Rotterdam.

Cranendonck

Een andere belangrijke familie in de lijn Verschoor is Cranendonck, een familie die van oorsprong uit IJsselmonde (vlakbij Charlois) afkomstig is. Aert Eeuwoutsz Verschoor was Lage waardsman van de polder Smeetsland in de periode 1597-1598, Hoge waardsman van Charlois “buytensbans” tussen 1600-1603, Waardsman van Charlois “binnensbans” 1606-1610, Hoge waardsman van Charlois 1615-1617. In die functie zal hij Hoogheemraad Willem Pieters Cranendonck hebben ontmoet en is met zijn dochter Pietertje Willemsdr Cranendonck  in 1598 getrouwd. De familie Cranendonck was een familie met aanzien in IJsselmonde en hebben ook een prachtig familiewapen.

Familiewapen Cranendonck

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s